CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 01 7 Single
bed type
Lake view
room view

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 02 9 Single
bed type
Lake view
room view

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ 6 Single
bed type
Lake view
room view

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ 9 Single
bed type
Lake view
room view